10. 05. 2018
TRADICE
ČESKÉ VĚDY

UVR Mníšek pod Brdy a.s. je společnost vlastnící technologický park, ve kterém jsou provozovány objekty
a technologická zařízení nejrůznějšího charakteru zaměření.

Současně jsou poskytovány služby v oblasti pronájmu částí tohoto rozsáhlého areálu včetně souvisejících podpůrných služeb (distribuce energií a médií, poskytování internetového připojení, telefonních služeb, ostrahy objektu, úklidových služeb, údržby objektu, odvozu a odstranění odpadu aj.). Jedná se tedy o areál, jehož součástí jsou jak provozní objekty, tak administrativní budovy. UVR Mníšek pod Brdy a.s. se nachází v bezprostřední blízkosti rychlostní komunikace R4 Praha – Příbram ve vzdálenosti cca 25 km od Prahy.

V areálu společnosti dochází k dalším investičním činnostem a tím rozširování oblastí poskytovaných služeb. Areál je zajímavý uspořádáním svých objektů z hlediska administrativně – provozní kapacity a také svou historií, která se začala psát již v polovině minulého století. V současné době se společnost zaměřuje především na další rozvoj a investice v jednotlivých provozních objektech. Tyto investice jsou zastřešeny samostatnými projekty, které jsou financovány buď z vlastních zdrojů, nebo z dotací EU.