Člen skupiny
CZ | EN

Pomáháme chránit občany a životní prostředí

Pomáháme chránit občany a životní prostředí

2. 10. 2019

Na jedné z mála recyklačních linek olejových filtrů v České republice, proběhne důkladné procvičení společného zásahu složek integrovaného záchranného systému

Rozsáhlé taktické cvičení proběhne v areálu technologického parku společností UVR Mníšek pod Brdy a Purum dne 3. 10. 2019. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ve spolupráci s Policií ČR, Zdravotnickou záchranou službou Středočeského kraje, Záchranou službou ASČR PZ, městem Mníšek pod Brdy a odborem životního prostředí ORP Černošice, ověří nejsložitější variantu mimořádné situace v objektu, který se zabývá zpracováním nebezpečného odpadu. Námětem cvičení je výbuch s následným požárem v prostoru recyklační linky s únikem nebezpečných látek, kdy dojde ke smrtelným, těžkým i lehkým zraněním přibližně deseti osob.

Při cvičení se plánuje účast dvou profesionálních a osmi dobrovolných jednotek požární ochrany i výjezdové skupiny chemické laboratoře HZS SČK. Hasiči procvičí náročný zásah při úniku nebezpečné látky, včetně zdolávání požáru, vyhledávání, záchrany a evakuace osob ohrožených mimořádnou událostí a celkovou koordinaci složek integrovaného záchranného systému. Zdravotničtí záchranáři si prověří postup dle traumatologického plánu, zajistí zdravotnický průzkum a komunikaci s velitelem zásahu, ošetření zraněných, přípravu na jejich transport do nemocnic a předávání informací na operační středisko ZZS. Policie bude cvičit úkony při zajištění objektu proti vstupu nepovolaných osob a provádění evakuace osob, identifikace zraněných, ohledání místa události, zajištění a hlídání místa zásahu. Spolupráci se základními složkami IZS si procvičí i vybraní odborní pracovníci městských úřadů Černošice a Mníšek pod Brdy.

Společnost Purum je prvním provozovatelem recyklační linky olejových filtrů v České republice >> 

Každý obor činnosti přináší pokrok a zároveň řadu specifických dopadů. V oblasti odpadového hospodářství, a především manipulaci s odpady nebezpečnými, je stále co zlepšovat, předcházet nebezpečným nehodám při výrobě, používání, skladování, přepravě a manipulaci s nebezpečnými látkami, protože nikdy nelze vyloučit vznik havárie. Jsme rádi, že profesionálním záchranným složkám můžeme pomoci s přípravou na náročné zásahy při úniku nebezpečných látek, chránit občany a čisté životní prostředí.

Čtěte více na Příprava taktického cvičení složek IZS v areálu UVR >>