CZ | EN

Naše společnosti

 • Domů
 • Naše společnosti

Své místo u nás našly startupy, malé i střední firmy. Poznejte část našich nájemníků.
Můžeme vás kdykoli propojit.Využijte našich komplexních environmentálních služeb

Specializujeme se na vodní a odpadové hospodářství, laboratorní služby, sanace, geotechniku,
inženýrskou geologii, stavebnictví a dodávku technologických systémů

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A ŘEŠENÍ PRO SMĚSNÝ A PRŮMYSLOVÝ ODPAD

Dodáváme kompletní technologické systémy pro manipulaci se směsnými a průmyslovými odpady, a to od návrhu technologického uspořádání, zpracování projektové dokumentace, dodání, montáže a pravidelného servisu. Zaměřujeme se zejména na technologie zpracování a využití směsných i kapalných odpadů, které navrhujeme v souladu s principy oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje. O průmyslové zákazníky se staráme jak v České republice, tak v zahraničí.


Naše služby:
 • Technologické linky na zpracování tuhých odpadů
 • Projekty na zpracování kapalných odpadů
 • Efektivní využití tuhých alternativních paliv
 • Manipulace s materiály
 • Recyklační technologie
Kontakt:

Národní 961/25
110 00 Praha – Staré Město

IČO: 09285903
Datová schránka: g2ebma2
Tel.: +420 724 888 543
Email: info@eritech.cz

EFEKTIVNÍ RECYKLAČNÍ
INOVATIVNÍ TECHNOLOGIEPROFESIONÁLNÍ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ SLUŽBY S KONTINUITOU OD ROKU 1926

Zaměřujeme se na průzkumy, konzultace, supervize a zkušebnictví v oblasti inženýrských staveb, zahrnujících především podzemní, dopravní a vodohospodářské stavby. SG Geotechnika, nejstarší geotechnická společnost v České republice s nejrozsáhlejším portfoliem akreditovaných laboratorních zkoušek, opírá kvalitu svých služeb o vlastní aplikovaný výzkum a vývoj. Tradičně rozvíjíme obor geotechniky v oblasti pozemních, podzemních a vodohospodářských staveb.


Naše služby:
 • Komplexní geotechnické služby při přípravě, projektování, realizaci a provozu všech typů inženýrských staveb
 • Inženýrskogeologické průzkumy, včetně mapovacích, datových a technologických služeb
 • Inženýrská řešení splňující principy udržitelného rozvoje pro dopravní, průmyslové a vodohospodářské projekty
 • Geotechnický a stavební monitoring
 • Terénní zkoušky pro projekce a realizace inženýrských staveb
 • Komplexní geofyzikální metody a měření
 • Inženýrská geodézie, včetně 3D laserového skenování, modelování a leteckých prací
 • Akreditované laboratorní zkoušky zemin a hornin
 • Výzkum a vývoj
Kontakt:

Geologická 988/4
152 00 Praha 5 – Barrandov

IČO: 41192168
Datová schránka: a8ycvje
Tel.: +420 234 654 111
Email: info@geotechnika.cz
LinkedIn

VÍC NEŽ TRADICE.
BUDOUCNOSTSTAVÍME ŠETRNĚ S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Realizujeme stavby v hlavních oblastech pozemního stavitelství. Mezi naše stavařské domény od roku 1992 patří zejména ekologické, průmyslové, vodohospodářské, zdravotnické, sportovní a zemědělské stavby, inženýrské sítě, rekonstrukce budov a památkových objektů.


Naše služby:
 • Pozemní stavitelství
 • Inženýrské a vodohospodářské stavby
 • Inženýring, projektové a rozpočtářské služby
 • Doprava a mechanizace
 • Česká výroba oken a dveří
 • Realizace zimních zahrad, altánů a pergol
 • Recyklace druhotných surovin
 • Zámečnické práce
Kontakt:

Cerekvice nad Loučnou 226
569 53 Cerekvice nad Loučnou

IČO: 27742741
Datová schránka: 3avftxq
Tel.: +420 461 612 050
Email: profistav@profistav.cz

EKOLOGICKÉ
STAVBYUDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Komplexní řešení odpadového hospodářství, kde se odpady stávají zdrojem a směřují k trvale udržitelnému rozvoji hospodářství. Ekologicky zpracováváme, recyklujeme, energeticky využíváme a odstraňujeme všechny druhy odpadů. Zajišťujeme komplexní outsorcing odpadového hospodářství, včetně související legislativy a poradenství ve všech oblastech ekologie a nakládání s odpady.


Naše služby:
 • Svoz, sběr a výkup odpadů
 • Komplexní odpadové hospodářství a jeho outsourcing
 • Druhotné suroviny a cirkulární ekonomika
 • Vodohospodářské služby
 • Recyklace plastů
 • Odstranění tekutých nebezpečných odpadů
 • Energetické využití odpadů
 • Přeprava odpadů a chemických látek
 • Ekologické poradenství
Kontakt:
Sídlo společnosti

Národní 961/25
110 00 Datová schránka 1

Ústřední kancelář

Pražská 600
252 10 Mníšek pod Brdy

IČO: 62414402
Datová schránka: gd4vr8h
Tel.: +420 318 592 671
Email: info@purum.cz

ČISTĚ EKOLOGICKÉ
ŘEŠENÍENVIRONMENTÁLNÍ SLUŽBY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Konzultační, inženýrské a dodavatelské služby v oblastech vodního, odpadového hospodářství, sanační geologie a ochrany životního prostředí, které zajišťujeme od ideových návrhů, podpořených vlastní výzkumnou činností a akreditovanými laboratorními službami, přes projektování, k vlastní realizaci.


Naše služby:
 • Sanační služby od počátečního průzkumu znečištění a projektování, po vlastní realizaci, instalaci a provoz sanačních technologií
 • Akreditované laboratorní služby v klasické anorganické a organické chemii, tak oborech speciální organické analýzy, mikrobiologie a radiologie
 • Projekce úpraven pitných i procesních vod a čistíren odpadních vod od návrhu technologií, projektové dokumentace, až po vlastní realizaci na klíč a samotný provoz
 • Ochrana a rozvoj vodních zdrojů
 • Inovativní řešení odpadového hospodářství na míru pro potřeby vašeho podnikání
 • Výzkum a vývoj
Kontakt:

Geologická 988/4
152 00 Praha 5 – Hlubočepy

IČO: 44794843
Datová schránka: sq9cva8
Tel.: +420 234 607 111
Email: aquatest@aquatest.cz
LinkedIn

POUZE POZNANÉ
LZE CHRÁNITENVIRONMENTÁLNÍ SLUŽBY PRO LEPŠÍ VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A SNÍŽENÍ RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S UDRŽITELNÝM ROZVOJEM HOSPODÁŘSTVÍ

Jsme ryze česká skupina environmentálních společností, která díky inovativnímu přístupu a moderním technologiím dodává ekologická a energetická řešení vašich projektů, a to s českým kapitálem a českými tradicemi od roku 1926.


Komplexní portfolio služeb pro ochranu životního prostředí:
 • Ohleduplné hospodaření s vodou
 • Udržitelná řešení odpadového hospodářství
 • Inženýrská řešení pro pozemní, podzemní, dopravní a vodohospodářské stavby
 • Dodávka technologických systémů
 • Sanace starých ekologických zátěží
 • Akreditované laboratorní služby
 • Aplikovaný výzkum a vývoj
Kontakt:

Národní 961/25
110 00 Praha 1

Email: info@purumgroup.cz
www.purumgroup.cz
IČO: 27863468
DIČ: CZ27863468
Datová schránka: ktgdtwp

ENVIRONMENTÁLNÍ SLUŽBY
PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ