CZ | EN

Na začátku září bude zahájeno zpracování a odvoz odpadu po tornádu z deponie Mikulčice

  • Domů
  • Aktuality
  • Na začátku září bude zahájeno zpracování a odvoz odpadu po tornádu z deponie Mikulčice

Na začátku září bude zahájeno zpracování a odvoz odpadu po tornádu z deponie Mikulčice

1. 9. 2021

6. září 2021 by z jihomoravských Mikulčic měl odjet první vlak ložený odpadem, který byl po tornádu v posledním červnovém týdnu a následném odstraňování jeho následků, soustředěn v areálu dolu Mír v Mikulčicích společnosti UVR Mníšek pod Brdy. Společnost Purum ve spolupráci s ČD Cargo a firmou Thermoservis již zahájila zpracování 35 tisíc tun odpadu, který odtud bude odvážen výhradně po železnici.

Odhadem 210 tisíc tun odpadu se nachází ve třech shromaždištích v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích a Hodoníně. Odhadované množství není konečné, odpad po likvidačních a demoličních pracích stále přibývá. Stávajících zhruba 35 tisíc tun odpadu v deponii Mikulčice tvoří směsný objemný a směsný stavební odpad. Momentálně probíhá příprava k odvozu, spočívající v mechanickém třídění odpadu. Separovány jsou zejména železo, dřevo či nebezpečné azbesty. Průběžně probíhá akreditovaný rozbor odpadů, odvoz, dotřídění na koncovém zařízení a následné využití nebo odstranění odpadů.

Separovaný směsný objemný a směsný stavební odpad bude nakládán speciální těžkou technikou společnosti Thermoservis a společností ČD Cargo odvážen výhradně po železnici, abychom ulevili stávajícímu přetížení nejen místních a přilehlých komunikací a taktéž je touto zátěží ještě více nepoškodili. „Jedna vlaková souprava se 72 nástavbami Innofreight pojme asi 1 200 tun odpadu, což odpovídá jízdě sedmdesáti plně naložených vozidel s odpadem,“ říká Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, a.s. „To při stávajícím objemu odpadu znamená odklonění více než 2 000 nákladních vozidel a úsporu téměř 1 000 tun CO2,“ doplňuje Tomáš Tóth.

Odpad bude zpracován v zařízeních společností Purum a CELIO, a to s důrazem na maximální možné materiálové a energetické využití odpadu. Pracovníci společnosti Purum v obcích zasažených tornádem pomáhají od samotného počátku. „V postižených Mikulčicích máme naši provozovnu. V areálu dolu Mír Mikulčice zajišťujeme deponii pro třídění a využití stavebních sutí a dalších odpadů, které po sobě živel zanechal. Jsme rádi, že pomůžeme odstranit následky tornáda do úspěšného konce,“ doplňuje jednatel společnosti Daniel Kraft. Zpracování odpadů v jihomoravských obcích na základě výsledků výběrového řízení zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství spolu se svými subdodavateli, mezi kterými je také česká odpadová společnost Purum.
Odpad po červnovém tornádu bude z deponie Mikulčice odvezen k ekologickému zpracování výhradně po železnici I Foto: Purum s.r.o.