CZ | EN

V areálu UVR buduje nové laboratoře SVÚM

V areálu UVR buduje nové laboratoře SVÚM

15. 10. 2021

UVR navázal spolupráci se společností SVÚM a.s., která přesunula své detašované pracoviště do areálu UVR v Mníšku pod Brdy. V nově vybudované laboratoři se bude zabývat širokým spektrem chemických analýz, především pak feroslitin

UVR, to je Ústav pro výzkum rud a zkratka SVÚM pochází z bývalého Státního výzkumného ústavu minerálů. Dává tak naprostý smysl, že tyto dvě tradiční značky navázaly spolupráci. SVÚM a.s. se specializuje na oblast základního a aplikovaného výzkumu a vývoje, především kovů, plastů a kompozitů. Patří mezi nejvýznamnější organizace v oblasti aplikovaného materiálového výzkumu u nás. V našem areálu SVÚM a.s. nově vybudoval laboratoř, kde se bude zabývat výše uvedenými analýzami. V mníšeckých laboratořích probíhal výzkum již v první polovině 50. let minulého století. Máme velkou radost z toho, že SVÚM bude v této tradici pokračovat a věříme v dlouhodobou a úspěšnou spolupráci.

www.svum.cz